Voorwaarden Maandlasten Manager

Maandlasten Manager is een product van Intermediair Advies B.V. gevestigd aan de Veemkade 522, 1019HE in Amsterdam. Maandlasten Manager werkt voor haar dienstverlening samen met de volgende organisaties: besparenkan.nl; mkbveiling.nl en Kredietdesk.nl.

Execution only

Execution only is een vorm van dienstverlening waarbij u alles zelf beslist en wij alleen uw orders uitvoeren. Als u via onze website overstapt van leverancier of een aan aanbieding accepteert, dan handelt u volgens het principe van “execution only”. Dat wil zeggen dat u van Maandlasten Manager géén advies krijgt en dat u geheel zelfstandig beoordeelt of de aanbieding het beste bij u past. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een leveringscontract.

Algemene bepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Maandlasten Manager gevestigd is. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Maandlasten Manager zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Ervaringen met Maandlasten Manager

Dirk Swinkels Makelaar & Financieel adviseur

“Een hele handige tool om snel voor onze klanten het Gas en Electra aan te sluiten. Veel kopers vergeten om dit allemaal zelf correct te regelen.      ”

D. Hybaji Expat

“Everything was arranged within 5 minutes. They were very helpfull and professional.”

Erik de Spierings Financieel Adviseur

“De kredietmodule is ideaal, ik lever slechts NAW gegevens aan en binnen een dag heeft mijn klant een offerte.”

Wij werken samen met