Privacy verklaring Maandlasten Manager

Inleiding

Maandlasten Manager verwerkt Persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van Partner Pete B.V. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Maandlasten Manager over bepaalde gegevens van je. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Maandlasten Manager verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Maandlasten Manager gaat dan ook zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Partner Pete B.V. en door haar dochtervennootschappen en bijbehorende labels, zoals Maandlasten Manager. Tussen dochtermaatschappijen kunnen gegevens uitgewisseld worden.

Verwerking

Maandlasten Manager verwerkt de door klanten en potentiële klanten verstrekte persoonlijke informatie (hierna: “Persoonsgegevens”), alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de websites van Maandlasten Manager, waaronder www.maandlastenmanager.nl

 1. Wanneer verzamelt Maandlasten Manager Persoonsgegevens?
 2. Maandlasten Manager verzamelt Persoonsgegevens als je aan ons doorgeeft interesse te hebben voor onze dienstverlening, als je van onze bemiddeling gebruik maakt, als je informeert via de telefoon of e-mail, een vraag stelt via de chatfunctie, onze website bezoekt, of op een andere manier met ons in contact treedt.

 3. Welke Persoonsgegevens verzamelt Maandlasten Manager
 4. Wanneer je klant wordt van Maandlasten Manager verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs-)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Maandlasten Manager ook als je informatie opvraagt, informeert naar onze producten, een vraag stelt, met ons chat, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens ter bemiddeling van contracten voor de levering van energie en gas, zoals energie- en gasverbruik, de EAN-code van je meter(s) (inclusief aansluitwaarde en metertype).

  In aanvulling op de Persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Maandlasten Manager, kan Maandlasten Manager aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

  In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Maandlasten Manager worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Maandlasten Manager haar database up-to-date.

 5. Voor welke doeleinden verzamelt Maandlasten Manager Persoonsgegevens?
 6. Maandlasten Manager verzamelt Persoonsgegevens voor:
  • het adviseren en bemiddelen bij een aanvraag van een dienst of product;
  • het voorbereiden van de overeenkomst waartoe wij bemiddelen;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • (direct) marketingdoeleinden;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

 7. Jouw rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet en data portabiliteit
 8. Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door Maandlasten Manager worden verwerkt en je gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met Maandlasten Manager via het telefoonnummer +31 (0)20 – 73 72 205 of privacy@maandlastenmanager.nl

  Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail of telefoon aanbieden. Indien je het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kun je dit via het e-mailadres privacy@maandlastenmanager.nl aan ons doorgeven. Voor digitale informatie die je van ons ontvangt, kun je je ook afmelden via de laatst ontvangen e-mail. Voor informatie die wij wettelijk verplicht zijn te versturen, kun je je niet afmelden.

  Je mag ons ook vragen om je gegevens uit de database te wissen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

 9. Hoe beveiligt Maandlasten Manager Persoonsgegevens?
 10. Beveiliging
  Maandlasten Manager neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In de partner-omgeving op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Maandlasten Manager heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

  Bewaren
  Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals hierboven benoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.

  Derden/ verwerkers
  Maandlasten Manager kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Maandlasten Manager. Maandlasten Manager heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende verwerker ontvangt van Maandlasten Manager alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om je Persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 11. Cookies
 12. Maandlasten Manager gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn tekstbestanden die op je harde schijf worden opgeslagen met daarin informatie (bijvoorbeeld voorkeursinstellingen) om een volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Wanneer je je browserinstellingen zo hebt ingesteld dat het opslaan van cookies wordt vermeden, dan is het mogelijk dat je van sommige van onze functionaliteiten of diensten op de site geen gebruik kunt maken. Klik hier om meer te lezen over onze cookies.

 13. Intellectuele eigendomsrechten
 14. Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 15. Meldplicht datalekken
 16. Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit zo snel mogelijk nadat je het datalek hebt geconstateerd, aan Maandlasten Manager via privacy@maandlastenmanager.nl. Vermeld in deze e-mail je naam, je organisatie (indien van toepassing), je telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten aan Maandlasten Manager, via +31 (0)20 – 73 72 205 of via het contactformulier op de website.

Wijziging van Privacyverklaring
Maandlasten Manager behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

11 april 2018

Ervaringen met Maandlasten Manager

Dirk Swinkels Makelaar & Financieel adviseur

“Een hele handige tool om snel voor onze klanten het Gas en Electra aan te sluiten. Veel kopers vergeten om dit allemaal zelf correct te regelen.”

D. Hybaji Expat

“Everything was arranged within 5 minutes. They were very helpfull and professional.”

Erik de Spierings Financieel Adviseur

“De kredietmodule is ideaal, ik lever slechts NAW gegevens aan en binnen een dag heeft mijn klant een offerte.”

Wij werken samen met